Fødte etter mors landbakgrunn (B)

Definisjoner

Levendefødte per 31.12.

Landbakgrunn:
Det er morens landbakgrunn som presenteres. I landbakgrunnsgruppene Vest-Europa mm, EU-land i Øst-Europa og Asia/Afrika mm. inngår både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrerne er gruppert etter eget fødeland, mens norskfødte med to innvandrerforeldre er gruppert etter mors (mormors) fødeland.

For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert ved avrunding. Dette gjøres ved at tilfeller hvor det er færre enn 3 observasjoner, er disse slått sammen med nærmest liggende gruppe. Variablene år og bydel påvirkes ikke av avrundingen.

Avvik mellom landbakgrunn i alt og summen av landbakgrunner skyldes enkelte tilfeller av uoppgitt landbakgrunn.

Full tittel

Fødte etter mors landbakgrunn (B)

Identifikasjonsnummer

Fødte_landbakgrunn

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, (FIN) oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-27

Datakilde

Kilde: SSB
Statistikken om fødte bygger på folkeregisteropplysninger.

Mer informasjon om statistikken finnes hos SSB i lenken under overskriften "Om statistikken":
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte/aar

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.