Flyttinger til Oslo (D)

Definisjoner

Statistikken viser tall for antall flyttinger i løpet av året, på bydels- og delbydelsnivå.

Full tittel

Flyttinger til Oslo (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-flytting-til-bydel-delbydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-01

Notater

1.1.2020 trådde kommune- og regionreform i kraft. De tidligere fylkene Akershus, Østfold, Buskerud og Oppland ble til ett fylke, Viken.
Tabellen viser kun tall for Viken fra 2020. Reformen påvirket også kommuneinndelingen til kommunene som tilhører tidligere Akershus fylke. Kommunene Hurum og Røyken ble innlemmet i Asker og Rømskog ble en del av Aurskog-Høland. Disse kommunene inngår i kategorien "tidligere Akershus" fra 2020.

I 2017 ble delbydels- og grunnkretsinndelingen i Oslo revidert. Fire delbydeler ble delt i to.
- Delbydelen Lodalen ble til delbydelene Kværnerbyen og Bispevika.
- Delbydelen Helsfyr ble til delbydelene Ensjø og Etterstad.
- Delbydelen Hasle-Løren ble til delbydelene Løren og Hasle.
- Delbydelen Økern ble til delbydelene Refstad og Ulven.

Les mer om de geografiske inndelingene i Oslo her:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Les mer om flyttestatistikken til SSB her: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.