Flytting mellom Oslo og regioner i Akershus

Definisjoner

Statistikk viser tall for antall flyttinger mellom Oslo og regionene i Akershus, landet for øvrig og utlandet fra og med 1980.

Full tittel

Flytting mellom Oslo og regioner i Akershus

Identifikasjonsnummer

DB-Flytting-Oslo-Akershus

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-02

Notater

Akershus har 22 kommuner, fordelt på tre regioner: Follo, Vestregionen og Romerike. Her er Romerike delt i to; øvre og nedre.
Vest: Asker og Bærum (fra 2020 inngår kommunene Røyken og Hurum i Asker)
Follo: oppegård, Ski, Nesodden, Ås, Enebakk, Frogn, Vestby
Nedre Romerike: Lørenskog, Nittedal, Skedsmo, Rælingen, Fet, Sørum, Aurskog-Høland (Fra 2020 inngår Rømskog i Aurskog-Høland)
Øvre Romerike: Ullensaker, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes, Gjerdrum

Det har vært en endring i inndelingen av Øvre og Nedre Romerike. Tidligere hørte Aurskog-Høland til Øvre Romerike og Gjerdrum til Nedre Romerike.
I tabellen, er inndelingen som over, fom 2007. Fra 1980-2007 er Gjerdrum i tabellen regnet til Nedre Romerike og Aurskog-Høland regnet til Øvre Romerike.
(Endringen er satt fom 2007 i tabellen pga datatilgangen.)

For å lese mer om flytting til og fra Oslo, se:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/

Se for øvrig artikler om flytting i Oslospeilet:
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Statistikk/OsloSpeilet%20nr%201%202014.pdf

Les mer om flyttestatistikken til SSB her: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.