Flytting mellom Oslo og fylker

Definisjoner

Tabellen viser tall for antall innflyttinger, utflyttinger og netto innflytting til og fra Oslo etter fraflyttingsfylke i løpet av året.

Fra 2020 viser tabellen statistikk for ny fylkesinndeling anno 1.1.2020.

Full tittel

Flytting mellom Oslo og fylker

Identifikasjonsnummer

NPS-flytting-Oslo-fylker

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans Oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-02

Notater

For å lese mer om flytting til og fra Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer

Les mer om flyttestatistikk hos SSB her: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.