Flytting, historisk

Definisjoner

Statistikken viser tall for antall innflyttinger, utflyttinger og netto innflyttinger til og fra Oslo i løpet av året.

Det er avvikende aldersgrupper for personer under 40 år i årene 1986-1990. For disse årene var kun aldersgruppene 0-15 år, 16-29 år, og 30-39 år tilgjengelig for personer under 40 år.

Full tittel

Flytting, historisk

Identifikasjonsnummer

DB-Inn-ut-nettoOslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-02

Notater

For å lese mer om flytting til og fra Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer

Les mer om flyttestatistikken til SSB her: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.