Flytting etter landbakgrunn (B)

Definisjoner

Statistikken viser tall for antall flyttinger i løpet av året.

Landbakgrunn: For personer født i utlandet er dette eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. Dersom foreldrene har ulikt fødeland, brukes morens fødeland.

Gruppen "Øst-europeiske EU-land" omfatter EU-landene i Øst-Europa (EU-medlemmer i 2004 eller senere): Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Bulgaria og Romania.

Full tittel

Flytting etter landbakgrunn (B)

Identifikasjonsnummer

NPS-flytting-etter-landbakgr-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-01

Notater

1.1.2020 trådde kommune- og regionreform i kraft. De tidligere fylkene Akershus, Østfold, Buskerud og Oppland ble til ett fylke, Viken.
Tabellen viser kun tall for Viken fra 2020. Reformen påvirket også kommuneinndelingen til kommunene som tilhører tidligere Akershus fylke. Kommunene Hurum og Røyken ble innlemmet i Asker og Rømskog ble en del av Aurskog-Høland. Disse kommunene inngår i kategorien "tidligere Akershus" fra 2020.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.