Forventet levealder etter bydel, alder og kjønn (B)

Definisjoner

Tabellen viser fem års glidende gjennomsnittlig forventet gjenstående levetid for ulik alder, kjønn, bydel og for «Oslo i alt». Forventet levealder er beregnet på grunnlag av tall for antall døde og befolkning etter årstall, bydel, kjønn og alder. I utregningen av forventet levealder er det benyttet middelfolkemengde. For de bydelsvise tallene er det brukt dødsrate og dødssannsynlighet for «Oslo i alt» for de under 20 år og de over 95 år, ettersom det er få antall døde på bydelsnivå for disse aldersgruppene.

Full tittel

Forventet levealder etter bydel, alder og kjønn (B)

Identifikasjonsnummer

Levealder FIN

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for kvalitetsmåling og epidemiologi, Helseetaten oslohelsa@hel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-06-03

Notater

Tabellen viser antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold (periodedødelighet), og forventet gjenstående levetid for 20- og 65-åringer. Levealder er et mål på dødeligheten i en befolkning og brukes ofte som et indirekte mål på ulikhet i helse. Ved å benytte denne indikatoren kan man sammenligne bydelene og vise eventuelle forskjeller i dødelighet, samt analysere utviklingen. Man må imidlertid ta forbehold om at befolkningssammensetningen kan ha blitt endret over tid.

Datakilde

Beregningene av forventet levealder er utført av Byrådsavdeling for finans på grunnlag av statistikk fra Statistisk sentralbyrå om befolkning og antall døde.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.