Lærere i voksenopplæringen

Definisjoner

Tabellen viser lærere i voksenopplæringen per 31. desember, antall totalt og etter utdanningsnivå og prosentvis etter kjønn og alder.

I "Antall lærere totalt" er også lærere uten godkjent utdanning inkludert.

"Voksenopplæring i alt" inkluderer fra og med 2018 både lærere ved sentre for voksenopplæring og lærere i voksenopplæring ved videregående skoler.

Full tittel

Lærere i voksenopplæringen

Identifikasjonsnummer

DB-laerereVO

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Agresso HR/Utdanningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.