Deltakere i voksenopplæringen

Definisjoner

Tabellen viser antall deltakere i voksenopplæringen per 1.oktober, fordelt på grunnskoleopplæring, videregående opplæring og norskopplæring.

Tallene over deltakere som får grunnskoleopplæring omfatter fra og med 2020 både voksne med ordinær grunnskoleopplæring og voksne med spesialundervisning på grunnskolens område. Frem til og med 2019 ble disse tallene publisert separat.

Du finner mer informasjon om voksenopplæringen på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/voksenopplaring/

Full tittel

Deltakere i voksenopplæringen

Identifikasjonsnummer

eleverVO

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

GSI/Utdanningsetaten

For landsdekkende statistikk om deltakere i voksenopplæringen på grunnskolens område, se: https://gsi.udir.no/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.