Skoler med tilrettelagte opplæringsløp

Definisjoner

Tabellen viser elevtall i skoler med tilrettelagte opplæringsløp på videregående nivå i Oslo. Tallene viser status per 1. oktober.

Full tittel

Skoler med tilrettelagte opplæringsløp

Identifikasjonsnummer

DB-Videregaaendeskoler

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Utdanningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.