Lærlinger, lærekandidater og fagbrev på jobb

Definisjoner

Tabellen viser antall lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter om fagbrev på jobb i Oslo.

Antall aktive kontrakter viser status per 31. desember. Antall nye kontrakter er kontrakter inngått mellom 1. januar og 31. desember.

Antall opplæringskontrakter inkluderer både kontrakter for lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Tabellen viser også antall elever som har takket ja til fagopplæring i skole. Vg3 fagopplæring i skole er et tilbud til yrkesfagelever som ikke har fått læreplass.

Full tittel

Lærlinger, lærekandidater og fagbrev på jobb

Identifikasjonsnummer

Laerling

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Utdanningsetaten, Oslo kommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.