Gjennomføring i videregående opplæring (B)

Definisjoner

Tabellen viser status for elever i vidergeående utdanning etter 5/6 år etter at de startet på utdanningen. Tallene for 2016-2022 viser hvordan det ergått for elever som startet videregående utdanning i 2016.
I 2021 er lagt ut nye tall for alle år basert på en ny beregningsmteode fra SSB. Mer informasjon om gjennonmstrømning i videregående utdanning finnes på SSBs nettseider: https://www.ssb.no/vgogjen.

Full tittel

Gjennomføring i videregående opplæring (B)

Identifikasjonsnummer

Gjenomstroemming-i-videregaaende-skole

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-10-09

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.