Elever i kommunale videregående skoler etter utdanningsprogram

Definisjoner

Tabellen viser antall elever i kommunale videregående skoler i Oslo, fordelt på utdanningsprogram. Tallene viser status per 1. oktober.

Tabellen viser elevtall ved ordinære videregående skoler. Elevtall ved skoler med tilrettelagte opplæringsløp finner du i tabellen "Skoler med tilrettelagte opplæringsløp".

Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er fra og med skoleåret 2016-17 omgjort fra å være yrkesfaglig til å bli studieforberedende. Elever som startet på denne studieretningen før høsten 2016 følger gammelt løp. Alle elever som går medier og kommunikasjon telles under "Studieforberedende" fra og med 2016-17. Dette fordi de fleste, også i gammel ordning, valgte å gå et løp som ga generell studiekompetanse ved avsluttet videregående skole.

Fra og med 2017-18 inkluderer ikke tallene elever som går opplæring på grunnskolenivå eller forberedende kurs for minoritetsspråklige.

Full tittel

Elever i kommunale videregående skoler etter utdanningsprogram

Identifikasjonsnummer

Elever-i-kommunale-videregaaende-skoler-etter-studieretning

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Utdanningsetaten, Oslo kommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.