Personer 21 til 29 år som har påbegynt videregående skole, men ikke fullført etter fem år (D)

Definisjoner

Statistikken for gjennomføring i videregående opplæring gjelder elever som begynte i videregående opplæring for første gang en gitt høst og deres status for fullføring en viss tid etter skolestart. I 2021 er alle år oppdatert pga. at SSB har laget et nytt datagrunnlag.
Tabellen er inndelt i den geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Personer 21 til 29 år som har påbegynt videregående skole, men ikke fullført etter fem år (D)

Identifikasjonsnummer

levekaarvgs

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-10-09

Notater

I 2021 er alle år oppdatert pga. at SSB har laget et nytt datagrunnlag.
Denne tabellen er hentet fra er sett levekårstabeller som SSB tilbyr kommunene. Tabellen finnes ikke i statistikbankentil SSB, men den metaimforasjonen som SSB legger ut på sin nettside om gjennomstrømning i videregående utdanning kan brukes.
Hovedforskjellen er dataene bare dekker fullføring i løpet av 5 år. Se: https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.