Befolkningen 16+ år etter alder, kjønn og utdanningsnivå (D)

Definisjoner

Tabellen viser befolkning 16 år eller eldre per 1.1 for hvert år med utdanningsnivå per 1.10. Årgangen i tabellen refererer til året for utdanningsivået.

Utdanningsnivå er definert som høyeste avsluttede utdanning. Variabelen er klassifisert i fem nivåer, grunnskole, videregående utdanning, universitet/høyskole lavere nivå (omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år), universitet/høyskole høyere nivå (omfatter høyere utdanning på mer enn 4 år, samt forskerutdanning) og uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Tabellen er delt inn i geografiske bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er færre enn 3 observasjoner. I tabellen kan verdiene 0 og 3 (antall i befolkningen) betyr både 0, 1, 2 og 3.

* Fra og med 1.10.2014 har SSB gjort endringer i beregningsmetode over utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt i registeret. SSB bruker imputerte verdier på disse dataene. Dette har ført til brudd i tidsserien; data for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Se link til SSB for mer informasjon: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/2016-06-20?fane=om#content#content

Full tittel

Befolkningen 16+ år etter alder, kjønn og utdanningsnivå (D)

Identifikasjonsnummer

Befokningen-etter-alder-kjonn-utdanning-2017

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-06-21

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.