Studenter ved universiteter og høyskoler i Oslo

Definisjoner

Tabellen viser antall studenter ved universiteter og høyskoler i Oslo.

Full tittel

Studenter ved universiteter og høyskoler i Oslo

Identifikasjonsnummer

DB-UniversiteteroghoeyskoleriOslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-30

Notater

Kommentarer til tallene per 1.10.2014:
1. Norges veterinærhøyskole er nå NMBU Veterinærhøyskolen
2. Norges informasjonstekniske høgskole, NISS Høyskole og Westerdals Høyskole A/S fusjonerte 1.7.2014 til Westerdals Oslo ACT

Kommentarer til tallene per 1.10.2015:
1. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ble i juni 2015 flyttet fra Oslo til Lillestrøm og inngår ikke lengre i statistikken
2. Den norske Eurytmihøyskole er nedlagt fra 1.8.2015
3. Ny høyskole - NSKI høyskole AS ble i 2014 godkjent som høyskole (tidligere fagskole - Norsk skuespillerinstitutt)

Kommentarer til tallene per 1.10.2016:
1. Diakonhjemmet Høgskole inngår i VID vitenskapelige høgskole fra 01.01.2016 sammen med Haraldsplass diakonale høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien
2. Høyskolen Campus Kristiania m/ fak. Norges Helsehøyskole, Norges Kreative Høyskole og Norges Helsehøyskole er slått sammen til Høyskolen Kristiania fra 01.01.2016
3. NKI AS har fra 2016 ikke eksamensrett for høgskolestudier
4. Høyskolen for dansekunst er ny i 2016

Kommentarer til tallene per 1.10.2017:
1. Rudolf Steinerhøyskolen endret navn til Steinerhøyskolen i 2017

Kommentarer til tallene per 1.10.2018:
1. Westerdals Oslo ACT er slått sammen med Høyskolen Kristiania fra 2018.
2 Høgskolen i Oslo og Akershus har endret navn og status til OsloMet – storbyuniversitetet i 2018.
3. Menighetsfakultetet har endret navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i 2018
4. Norges Handelshøyskole, avd. Oslo er ny i 2018

Kommentarer til tallene per 1.10.2019:
Ingen endringer

Kommentarer til tallene per 1.10.2020:
1. Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen ble en del av Høyskolen Kristiania fom 01.09.2019.
2. Andre private høgskoler: Øvrige private høgskoler i Oslo. SSB kan ikke utlevere tall på lærestedsnivå for disse institusjonene som følge av ny statistikklov.
Det gjelder følgende høyskoler: Atlantis Medisinske Høyskole, Norsk barnebokinstitutt, Norsk Gestaltinstitutt A/S og NSKI høyskole

Kommentarer til tallene per 1.10.2021:
1. Bjørknes Høyskole AS endrer navn til Oslo Nye Høyskole
2. NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo flyttet til NMBU Veterinærhøyskolen på ÅS i desember 2020

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.