Studenter ved universiteter og høyeskoler registrert bosatt i Oslo i prosent av samlet befolkningen 19-24 år

Definisjoner

Tabellen viser antall studenter ved universiteter og høyeskoler registrert bosatt i Oslo i prosent av samlet befolkningen 19-24 år. For hele landet har vi dessverre bare tall for for begge kjønn samlet fra og med 2015.

Fra og med 2002 er like lenger personer på doktogradsprogram regnet med som studenter. Fra samme år er inkl. studenter registrert på bedriftskurs på BI.

Full tittel

Studenter ved universiteter og høyeskoler registrert bosatt i Oslo i prosent av samlet befolkningen 19-24 år

Identifikasjonsnummer

DB-Studenterveduniversiteteroghoyskoler

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2017-10-04

Datakilde

Statistiisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.