Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Definisjoner

Tabellen viser tall for særskilt språkopplæring for elever i kommunale grunnskoler i Oslo. Tallene viser status per 1. oktober.

Tabellen viser antall og andel elever som får særskilt norskopplæring, antall elever i egne innføringsgrupper/klasser og antall elever som får morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Full tittel

Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Identifikasjonsnummer

MinsprakGS2

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

GSI/Utdanningsetaten

For landsdekkende statistikk, se: https://gsi.udir.no/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.