Lærere i kommunale grunnskoler i Oslo

Definisjoner

Tabellen viser lærere i kommunale grunnskoler i Oslo, antall totalt og prosentvis etter heltids-/deltidsansettelse, utdanning, alder og kjønn.

Tallene er per 31. desember. Tall for 2021 gjelder for skoleår 2021-22.

Full tittel

Lærere i kommunale grunnskoler i Oslo

Identifikasjonsnummer

DB-laerere

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

Agresso HR/Utdanningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.