Elever og årsverk til undervisning i kommunale grunnskoler

Definisjoner

Tabellen viser antall elever og årsverk til undervisning i kommunale grunnskoler i Oslo. Tallene viser status per 1. oktober.

Tabellen omfatter elever og årsverk i både spesialskoler og ordinære skoler.

Beregnede årsverk til undervisning: Tabellen benytter fra 2014 nye definisjoner på årsverk for å bedre samsvare med tall i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Full tittel

Elever og årsverk til undervisning i kommunale grunnskoler

Identifikasjonsnummer

DB-Antalleleverogaarsverk

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

GSI/Utdanningsetaten

For landsdekkende statistikk, se: https://gsi.udir.no/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.