Elever i kommunale grunnskoler etter trinn

Definisjoner

Tabellen viser antall elever i kommunale barne- og ungdomsskoler i Oslo. Tallene viser status per 1. oktober.

Undervisningen ved Maridalen og Sørkedalen skole skjer med flere enn ett årskull i enkelte av gruppene.

Full tittel

Elever i kommunale grunnskoler etter trinn

Identifikasjonsnummer

DB-Kommunalebarne-ogungdomsskolerioslo

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Hanne Bergsmark Utdanningsetaten

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

GSI/Utdanningsetaten

For landsdekkende statistikk, se: https://gsi.udir.no/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.