Elever etter grunnskolepoeng (B)

Definisjoner

Tabellen viser grunnskolepoeng (gruppert) og antall elever innenfor hver gruppe.

Statistikken omfatter avgangskarakterer for elever på tiende trinn i grunnskolen. Voksne (over 17 år), privatister, samt elever ved Steinerskoler og norske skoler i utlandet er utelatt fra statistikken. Fra og med 2012 er elever i spesialskoler inkludert i statistikken. Grunnskolepoeng oppsummerer elevenes resultater i forskjellige fag og er utgangspunkt for opptak til videregående opplæring. Poengene regnes ut ved å multiplisere elevens gjennomsnittskarakter med ti. Karakterskalaen er 1-6. Det betyr at ingen elever kan ha 0 grunnskolepoeng eller mer enn 60.

Elever som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene får ikke beregnet grunnskolepoeng, og er heller ikke inkludert i statistikken. Elevgruppen som mangler grunnskolepoeng er sammensatt; eleven kan være fritatt fra vurdering, mangle grunnlag for vurdering eller ha spesielle utfordringer. Eleven kan ha vært syk deler av skoleåret, ikke ha møtt til undervisning, eller nettopp ankommet Norge og ikke kan gå inn i ordinær undervisning.

Full tittel

Elever etter grunnskolepoeng (B)

Identifikasjonsnummer

grunnskolepoeng-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-10-09

Notater

Les mer om statistikken her:

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/kargrs/aar/
http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/stadig-flere-mangler-grunnskolepoeng

Datakilde

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.