Barn i Aktivitetsskolen (AKS) etter trinn

Definisjoner

Tabellen viser antall og andel barn i Aktivitetsskolen i Oslo. Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier. AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO).

Tallene inkluderer alle aktivitetsskoler, både kommunale og i privat regi. Tallene viser status per 1. oktober.

Til grunn for beregning av prosentandel barn i Aktivitetsskolen ligger antall barn per trinn totalt i kommunale skoler i Oslo.

Full tittel

Barn i Aktivitetsskolen (AKS) etter trinn

Identifikasjonsnummer

Barn-i-aktivitetsskolen-SFO-etter-trinn

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Utdanningsetaten, Oslo kommune postmottak@osloskolen.no

Versjon

Dato: 2023-02-17

Datakilde

GSI/Utdanningsetaten

For landsdekkende statistikk, se: https://gsi.udir.no/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.