Barnehagedekning (B)

Definisjoner

Dekningsgraden er regnet ut etter geografisk befolkning, dvs. andel barn med barnehageplass i forhold til antall barn bosatt i bydelen i den respektive aldersgruppe.
Tabellen viser tall per 31.12 hvert år.

Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem. Innbyggere uten bydelskode er ikke med i dekningsgradene. Tabellen avviker derfor i dekningsgrad for Oslo i alt mot SSB tabell 12562 og 12056.

Noen av bydelene har dekningsgrad over 100 prosent. Årsaken til dette er at mange barn har barnehageplass i en annen bydel enn der de er registrert bosatt. I tillegg er det også ca 1000 barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Oslo. Det er særlig bydeler med mange bedriftsbarnehager, f.eks. bydel St.Hanshaugen og Nordre Aker som har mange barnehagebarn som ikke bor i bydelen. Disse vil da få for høy dekningsgrad, mens de øvrige bydelene vil få for lav dekning.

Full tittel

Barnehagedekning (B)

Identifikasjonsnummer

barnehagedekning

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-07-31

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Datakilde

Kilden til statistikken er Statistisk sentralbyrå, tabell 12501, Barn i barnehage, bydel. Statistikken er en del av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

For mer informasjon om KOSTRA, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.