Antall minoritetsspråklige barn og antall barn med styrket norskopplæring (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Antall minoritetsspråklige barn og antall barn med styrket norskopplæring (B)

Identifikasjonsnummer

barnehagerminoritetspråklige

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-08-03

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Ordlyden i variabelen for "stryket norskopplæring" har blitt endret flere ganger de siste årene. I 2018 og 2019 har man spurt barnehagene om antall minoritetsspråklige barn som får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Nedgangen fra 2017 til 2018 gjør at tallene for 2018 og 2019 ikke er sammenlignbare med tallene fra tidligere år.

Datakilde

Kilde til statistikken BASIL, Kunnskapsdepartementets database for barnehager. For landsdekkende statistikk, se;

· Utdanningsdirektoratets BASIL-database: https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx

· Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=barnehager&CMSSubjectArea=utdanning&checked=true

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.