Antall barn i barnehage etter alder og oppholdstid (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/

Denne tabellen inneholder ikke statistikk for åpne barnehager, kun for ordinære barnehager og familiebarnehager.

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Antall barn i barnehage etter alder og oppholdstid (B)

Identifikasjonsnummer

barnehageoppholdstidalder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-07-01

Notater

Fra 2017 gjaldt retten til barnehageplass for barn som var fylt ett år senest innen utgangen av november det året det ble søkt om barnehageplass. Tabellen er derfor endret til å vise ett-åringer som er født før og etter 1.desember.

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Datakilde

Kilde til statistikken BASIL, Kunnskapsdepartementets database for barnehager. For landsdekkende statistikk, se;

· Utdanningsdirektoratets BASIL-database: https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx

· Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=barnehager&CMSSubjectArea=utdanning&checked=true

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.