Ansatte i barnehager etter type utdanning og eierforhold (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/

Fra 2006 til 2008 inkluderer tabellen ikke «Annen bakgrunn», som medfører at totaltallet for antall ansatte ikke er sammenlignbar over tid.

Førskoleutdanning endret navn til Barnehagelærerutdanning fra og med 2014.

Fra 2016 inngår i annen pedagogisk utdanning også de med utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder. De med annen universitet- og høyskoleutdanning inngår sammen med de med annen bakgrunn. Det er verdt å merke seg at dette inkluderer de med universitet- og høyskoleutdanning innen andre fag enn pedagogikk.
Det har vært en endring i hva som inngår i noen av kategoriene i 2016. Det er derfor vanskelig å få sammenlignbare tall over tid, spesielt for kategorien annen pedagogisk utdanning.

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Ansatte i barnehager etter type utdanning og eierforhold (B)

Identifikasjonsnummer

barnehageutdanning2

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-08-04

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Datakilde

Kilde til statistikken BASIL, Kunnskapsdepartementets database for barnehager. For landsdekkende statistikk, se;

· Utdanningsdirektoratets BASIL-database: https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx

· Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=barnehager&CMSSubjectArea=utdanning&checked=true

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.