Ansatte i barnehager etter type stilling og dispensasjon (B)

Definisjoner

For informasjon om hvordan statistikken er innhentet og definisjoner, se: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/

Fra og med 2014 innhentes det ikke statistikk over ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet i antall, kun som årsverk.

Fra og med 2014 er kategoriseringen av stillingstitler endret. Nye stillingstitler er «Barne- og ungdomsarbeider», «Barnehagelærer eller tilsvarende» og «Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats». «Tospråklige assistenter» har endret navn til «Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn». Dette medfører at stillingstitlene ikke er sammenlignbare over tid.
Fra og med 2017 er kategoriene "Barnehagelærer", "Barne- og ungdomsarbeider" og "Assistenter" slått sammen til ny kategori: "Annen grunnbemanning".

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Ansatte i barnehager etter type stilling og dispensasjon (B)

Identifikasjonsnummer

barnhageansattdisp

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-05-05

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes barnehager, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/barn-og-oppvekst/barnehagestatistikk/

Datakilde

Kilde til statistikken BASIL, Kunnskapsdepartementets database for barnehager. For landsdekkende statistikk, se;

· Utdanningsdirektoratets BASIL-database: https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx

· Statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=barnehager&CMSSubjectArea=utdanning&checked=true

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.