Kontantstøtte - andel og antall barn med foreldre som mottakere (B)

Definisjoner

Tabellen viser tall om kontantstøtte for desember hvert år. Dette er ikke tall for hele året totalt.
NAV publiserer statistikk over kontantstøtteordningen fire ganger i året, og omfatter antall mottakere av kontantstøtte og antall barn den aktuelle måneden. Kontantstøttebruken varierer gjennom året, og påvirkes av barnehageopptak og antall barn i alderen 13 - 23 måneder.

For tall fra andre kvartaler og mer informasjon om statistikken se:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/familie-statistikk/kontantstotte

Full tittel

Kontantstøtte - andel og antall barn med foreldre som mottakere (B)

Identifikasjonsnummer

kontantstøtte-antallbarn-bydel-des04-

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Merk: NAV har ikke publisert oppdaterte tall for 2017 fordi tallene ikke gjenspeiler bruken av ytelsene.

Den sterke nedgangen i desember 2012 fra året før skyldes en lovendring med virkning fra 1. august 2012 hvor ytelsen gis i maksimalt 11 måneder mot 23 måneder tidligere.

Fra 2014 viser tabellen også antall barn i kontantstøttealder og andel barn med kontantstøtte, i tillegg til antall barn med kontantstøtte.

Datakilde

Kilde: NAV/ Arbeids- og velferdsdirektoratet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.