Alderspensjon - mottakere etter alder og kjønn (B)

Definisjoner

Tall pr. 31.12.

Se nav.no for mer informasjon om statistikken
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-alderspensjon

Full tittel

Alderspensjon - mottakere etter alder og kjønn (B)

Identifikasjonsnummer

personer-alderspensjon-alder-kjønn-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Ved publiseringen i 2017 ble tabellen oppdatert med nye tall for 2012 - 2016. Bakgrunnen for dette er at NAV har rekjørt data for hele perioden for å foreta feilrettinger og for å få riktig geografisk fordeling. Alle år tilbake til 2012 ble derfor oppdatert som følge av endringene NAV har gjort.
Endringene består blant annet i at sentrum og marka ikke lenger er skilt ut som egne geografiske enheter, og at det nå er veldig få personer med ukjent bydel.

For noen år har noen personer ukjent bydel. Disse inngår i sum for Oslo i alt, men ikke på lavere geografisk nivå. Det er derfor verdt å merke seg at sum for Oslo i alt kan avvike fra summen av bydelene.

Se her for mer informasjon om alderspensjon:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk

Datakilde

Kilde: NAV / Arbeids- og velferdsdirektoratet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.