Utgifter til sosialhjelp (B)

Definisjoner

Definisjoner

Tabellen viser utgifter til sosialhjelp i Oslo etter bydel.
Alle beløp er i løpende priser.

- Bruttoutgifter består av bidrag og utlån til klienter.
- Nettoutgifter er bruttoutgifter fratrukket trygderefusjoner, statlig bostøtte, innbetalte avdrag på lån m.m.


I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger

Full tittel

Utgifter til sosialhjelp (B)

Identifikasjonsnummer

Utgifter-til-sosialhjelp

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for analyse og utvikling Velferdsetaten (sau@vel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-03-24

Datakilde

Statistikken er utarbeidet av Velferdsetaten på bakgrunn av opplysninger Oslo kommune rapporterer gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.