Personer med institusjonstilbud innen rusomsorgen (B)

Definisjoner

Statistikk for "i løpet av året" viser summerte tall for hele året, mens "per 31.12" viser statustall for kun denne datoen.

Om dobbelttellinger:
- "I løpet av året": Dersom en person har benyttet tilbud i ulike kategorier i løpet av perioden, telles vedkommende i begge kategorier. En person telles kun én gang i den enkelte kategori.
- "Per 31.12": En person kan bare være registert med ett tilbud på angitt dato.

Full tittel

Personer med institusjonstilbud innen rusomsorgen (B)

Identifikasjonsnummer

Personer-med-institusjonstilbud-innen-rusomsorgen

Versjon

Dato: 2021-03-22

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.