Sysselsatte etter næring og bosted (B)

Definisjoner

Tabellen viser sysselsatte med bosted Oslo i alderen 15 til 74 år per 4. kvartal hvert år etter næring og bostedsbydel.

En sysselsatt er her definert som enten lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende. En lønnstaker er en som har utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i løpet av referanseuken.

Næring gjelder virksomheten hvor personen arbeider, og virksomhetene er kategorisert etter Standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). For å lese mer om SN2007, se Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6

Full tittel

Sysselsatte etter næring og bosted (B)

Identifikasjonsnummer

sysselsatte-naering-bosted-B

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslostatistikken Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-11

Notater

Tallene hentes fra sysselsettingsstatistikken hos SSB. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4.kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Tidligere var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Dette har ført til et brudd i statistikken, og tabellen viser dermed en nedgang i tallene for 2015.
Fra og med 2020 har SSB tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende, som gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte sammenlignet med tidligere beregninger. Tall fra og med 2015 er oppdatert med denne beregningsmetoden.
Se nærmere omtale her: https://ssb.no/regsys

Datakilde

SSB

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.