Representanter i Oslo bystyre etter parti og kjønn, historisk

Definisjoner

Tabellen viser representanter i Oslo bystyre etter parti/valgliste fra og med 1898.

Partiene har gjennom tidene endret navn, slått seg sammen og delt seg i flere deler, her er en oversikt:

Sosialistisk Venstreparti het Sosialistisk Folkeparti i perioden 1963-71.
Høyre inkluderte i 1907 Den liberale Vælgerforening og Næringspartiet.
Frisinnede Venstre stilte 1919-1928 liste sammen med Høyre.
Venstre: i 1987 inkluderte Venstre Det liberale Folkepartiet.
Fremskrittspartiet het i 1975 Anders Langes Parti.
Avholdspartiet: Tallene for 1922-25 gjelder Kristent Avholdsparti.
Rødt: I perioden 1975 til og med 2003 var disse representantene fra partiet Rød Valgallianse. I 2007 slo Rød Valgallianse og Arbeidernes kommunistparti seg sammen til Rødt.

Full tittel

Representanter i Oslo bystyre etter parti og kjønn, historisk

Identifikasjonsnummer

NPS-bystyrerep-historisk

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-09-19

Datakilde

Valgsekretariatet i Oslo kommune/Statistisk årbok for Oslo/Oslo Byleksikon/Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.