Virksomheter etter næring (B)

Definisjoner

Tabellen viser antall virksomheter per 1.1 for hvert år.

Virksomhetene er kategorisert etter Standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). For å lese mer om SN2007, se Statistisk sentralbyrå: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8118001&Language=nb

Tabellen er delt inn i geografiske bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Virksomheter etter næring (B)

Identifikasjonsnummer

naeringantall

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-22

Notater

For å lese mer om virksomheter i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.