Nyetableringer av foretak etter næring i Oslo, Akershus, Viken og hele landet

Definisjoner

Statistikken viser tall for antall nyetableringer av foretak etter næring unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene i Oslo, Akershus og hele landet.

Nyetablering: Nyetablering er nye foretak korrigert for overdragelser. Det vil si at nye foretak som overtar en eksisterende virksomhet ikke regnes som en nyetablering, men bare som et nytt foretak.

Foretak: I Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som ett foretak.

Virksomhetene er kategorisert etter Standard for næringsgruppering for 2007 (SN 2007). For å lese mer om SN2007, se Statistisk sentralbyrå: http://stabas.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace

Full tittel

Nyetableringer av foretak etter næring i Oslo, Akershus, Viken og hele landet

Identifikasjonsnummer

DB-NyetableringeriOslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-07-09

Notater

For mer informasjon om virksomheter i Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/naringsliv-sysselsetting-og-pendling/ eller på Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/foretak/aarleg-foretaksdemografi

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.