Jordbruksstatistikk

Definisjoner

I perioden 1949 til og med 2010 er tallene hentet fra jordbruks-/landbrukstellingen. Senere tall fra den årlige jordbruksstatistikken. Jordbruksstatistikken omfatter alle aktive gårdsbruk. Tall for antall gårdsbruk omfatter villahager t.o.m. 1979, tall for jordbruksareal i drift t.o.m 1999

For 1949: Tallene gjelder for det tidligere Aker, totalarealet (landarealet) for hele den daværende kommunen.

Antall husdyr er per 31.07 hvert år.

2021-tall er foreløpige.

Full tittel

Jordbruksstatistikk

Identifikasjonsnummer

jordbruk

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-05-09

Datakilde

Statistisk sentralbyrå og Kartverket

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.