Import og eksport over Oslo

Definisjoner

Tabellen viser tall for import og eksport over Oslo fra og med 1970.

Full tittel

Import og eksport over Oslo

Identifikasjonsnummer

DB-Importogeksport

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-22

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.