Reisemiddelfordeling daglige reiser Oslo

Definisjoner

Andel daglige reiser i prosent, fordelt på forskjellige reisemidler.

Fra og med januar 2019 har Ruter endret beregningsmetoe for utregning av markedsandeler for de ulike transportmidlnene. Endringen påvirker også de historiske markedsandelene.

Endringen består av to elementer:
De historiske tallene fra 2009-2017 er vektet på nytt med en mer korrekt vekt for kjønn, alder og geografisk område. Dette gir markedsandeler som i større frad gjenspeiler den faktiske reiseaktiviteten til befolkningen. Markedsandelene er glattet med tall fra de siste fire årene, noe som gir en mer korrekt trend. Tallene for 2018 vektes av hhv. 40/30/20/10 % for 2018/2017/2016/2015. Uforklarlige resulteter for kollektive markedsandeler i bl.a. 2017 og 2018 blir delvis normalisert av dette grepet.

Grafen viser i tillegg den kollektive (foreks; buss) - bil (foreks; person, varebil) - og annetandelen (foreks; motorsykkel, moped) av de totale motoriserte reisene i Oslo.

Full tittel

Reisemiddelfordeling daglige reiser Oslo

Identifikasjonsnummer

TL-reisemiddelfordeling-daglige-reiser

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-21

Notater

Les beskrivelsen av statistikken om daglige reiser på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/reisemiddelfordeling/

Datakilde

Ruter Markedsinformasjonssystem (MIS)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.