Registrerte personbiler etter bilens alder

Definisjoner

Statistikken omfatter registrerte personbiler per 31.12 hvert år

Full tittel

Registrerte personbiler etter bilens alder

Identifikasjonsnummer

peronbileralder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-08-06

Notater

Det mangler statistikk for 2009.

Det er eiers adresse som styrer geografisk plassering av de enkelte kjøretøyene. I tabellen er det et stort fall i antallet fra 3 til 4 år. Forklaringen for dette skyldes leasing; siden en del leasingselskaper har adresse i Oslo havner flere biler i Oslo enn det burde i forhold til hvor brukeren (leasingtakeren) holder til.

Ved publisering av 2017-tall ble 2017, 2016 og 2015-tallene korrigert for dette. OFV har korrigert dataene for geografisk tilhørighet for en del kjøretøyer.

Les mer om bilparken: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/bil-og-kollektivtrafikk/

Akershus fylkeskommune har også publisert en tabell om emnet som inneholder tall om registrerte kjøretøy etter type kjøring og drivstoff.
http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

SSB har også statistikk om emnet:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=bilreg&CMSSubjectArea=transport-og-reiseliv&checked=true

Datakilde

Opplysningsrådet for veitrafikken

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.