Bomringen i Oslo, antall kjøretøy

Definisjoner

Tallene i tabellen viser antall kjøretøy pr døgn som passerer bomringen inn til Oslo.
Bomringen består av 20 bomstasjoner.

En bomring er et bilistfinansiert betalingssystem for samferdsel.
Bomringen i Oslo ble innført i 1990. Formålet er å øke finansiering av utbygging av nye veger samt kollektivtilbud i Oslo og Akershus.
Den ble helautomatisert i februar 2008. Bilene som kjører innover mot Oslo fotograferes og registreres ved passering, og faktura ettersendes. Det er ingen avgifter for kjøring ut av byområdet. Det er Fjellinjen som har ansvar for bomringen i Oslo og innkreving av penger.

El- og hydrogenbiler er fritatt for brukerbetaling, men er registrert med i denne statistikken.

Full tittel

Bomringen i Oslo, antall kjøretøy

Identifikasjonsnummer

AFKbomringenOslo2014

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
SVV

Versjon

Dato: 2019-08-07

Notater

Les mer om bilparken: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/bil-og-kollektivtrafikk/

Analyseenhet

Antall kjøretøy

Datakilde

Kilde: Statens vegvesen Region øst

Tabellen er utarbeidet av Akershus fylkeskommune og er også å finne på deres internettside.
Les mer: http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

Relatert materiell

Oslopakke 3

Fjellinjen

Trafikkdata, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Rapport, Oslo kommune. Virkninger for kollektivreiser av brukerbetaling på veinettet, juni 2012

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.