Boforhold for utviklingshemmede (B)

Definisjoner

Boforhold for utviklingshemmede pr. 31.12.
(Tabellen viser bydelenes innrapporterte resultater pr februar påfølgende år.)

Boforholdene kan være i egen selvstendig bolig, i bofellesskap eller hos pårørende.

Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester.

Full tittel

Boforhold for utviklingshemmede (B)

Identifikasjonsnummer

pleieogomsorgutviklingshemmede

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-09-13

Notater

Det er knyttet stor usikkerhet til resultatene. Tabellen kan inneholde boforhold for personer med uavklarte diagnoser og diagnoser som ikke er klassifisert som psykisk utviklingshemming.

Datakilde

Kilde til statistikken er Bydelsstatistikken. (Tabell 3 -11 ). Fra 2019 henter byrådsavdelingen dataene direkte fra ledelses- og informasjonsverktøyet LIV.
Bydelstatistikken gir grunnlag for rapportering av mål- og nøkkeltall til byrådets kvartals- og tertialmeldinger.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hovedansvarlig for Bydelsstatistikken på helse- og omsorgsområdet.

For samlet årsstatistikk, se:
<https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner/bydelsstatistikken/>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.