Antall personer sortert etter samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet, kvintilfordelt (D)

Definisjoner

Tabellen viser antall personer sortert etter samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet, kvintilfordelt. Etter EU og OECD-skala.

Inntekt etter skatt er samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra. Samlet inntekt omfatter summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter pluss diverse overføringer.

Ved kvintilfordeling deles populasjonen i fem like store grupper etter stigende samlet inntekt, slik at femtedelen med lavest inntekt er i første kvintil, femtedelen med nest lavest inntekt er i andre kvintil osv.

EU-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.

OECD-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,7 hver, mens hvert barn får vekten 0,5.

Les mer om de to skalaene her:
https://www.ssb.no/a/magasinet/slik_lever_vi/lenker.html

Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Antall personer sortert etter samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet, kvintilfordelt (D)

Identifikasjonsnummer

SLNO-Antall-personer-sortert-etter-samlet-inntekt-kvintilfordelt

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-09-13

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.