Fullførte boliger i Oslo etter antall rom og boligareal (historisk)

Definisjoner

Tabellen viser antall fullførte boliger fra og med 1945 etter antall rom og boligareal.

I antall rom (ekskl. kjøkken) og boligareal er hybler inkludert. Areal i tillbygg som ikke utgjør en hel bolig, er ikke inkludert.

Full tittel

Fullførte boliger i Oslo etter antall rom og boligareal (historisk)

Identifikasjonsnummer

Fullfoerteboliger-11-1

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling forfinnas oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-27

Notater

For å lese mer om Oslos boliger, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/boligmengde/
Boliger uten registrert adresse er med i "Oslo i alt". Det betyr at antall boliger i alt kan for enkelte år være større enn summe av indre og ytre by.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.