Byggevirksomhet etter bygningstatus og byggeformål 2010-> (G)

Definisjoner

Nærmere informasjon Statistisk sentralbyrås byggearealstatistikk finnes her:
https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned/2017-02-23?fane=om#content

Full tittel

Byggevirksomhet etter bygningstatus og byggeformål 2010-> (G)

Identifikasjonsnummer

Bygg003-Byggevirksomhet-etter-grunn-delbydel-bydel-bygningstatus-byggefm-2017

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-27

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.