Boligbygging etter bygningsstatus og hustype 2010-> (G)

Definisjoner

SSB har gitt følgende definisjoner på:

Bolig. En bolig er en boenhet som består av ett eller flere rom og har egen adkomst uten at man må gå igjennom en annen bolig. Boliger kan være både leiligheter og hybler.

Godkjente bygg. Når et bygg gis rammetillatelse regnes det i statistikken som godkjent. En ramme­til­latelse avgjør om tiltaket skal kunne utføres innenfor de rammer som er gitt og gir rett til å igangsette forberedende tiltak for bygging.

Bygg satt i gang (Igangsatt). Fram til og med 1999 ble et bygg regnet som igangsatt når arbeidet med påler, for­ska­ling av grunnmur, støping av såle eller grunnmur er påbegynt. Fra år 2000 blir i gang­set­tings­til­la­telse benyttet som dato for igangsetting av bygging.

Fullført bygg. For bygg blir regnet som fullført når det enten er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Full tittel

Boligbygging etter bygningsstatus og hustype 2010-> (G)

Identifikasjonsnummer

Bygg001-Boligbygging-etter-grunnkrets-delbudel-bydel-bygningstatus-hustype-2017

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-27

Notater

Denne tabellen har noen år felles med "Boligbygging etter bygningsstatus og hustype 2004-2015 (G)". Denne nye tabellen med tall fra 2010 og senere er basert ny delbydelsinndeling per 1.1.2017, men ny grunnkretsinndeling er bare tilgjengelig fra og med kalenderåret 2016.
Tabellen har iår fått ny boligtypefordeling for alle år.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.