Boligbygging etter byggtype fra matrikkelen (G)

Definisjoner

Datagrunnlaget er et uttak fra Plan- og bygningsetatens matrikkeldatabase per 1. desember 2020 med data til og med 3. kvartal 2020. Senere kvartaler publiseres fortløpende. Tall kan avvike fra tidligere uttak pga etterregistrering og korrigering.

Datasettet viser alle nye boliger som har blitt ferdigstilt. Datoen som boligen først fikk enten status «midlertidig brukstillatelse», «tatt i bruk» eller «ferdigattest» er lagt til grunn. Hvis en bygning for eksempel fikk midlertidig brukstillatelse før 2010 men ferdigattest etter 2010 vil den boligen ikke være med i statistikken.

Boligene er kategorisert som enten «Nybygning» eller «Ombygging». Kategorien «Nybygging» omfatter alle boliger i nye bygg. Kategorien «Ombygging» omfatter boliger i tilbygg, påbygg og ombygging knyttet til eksisterende bygg.
Ved ombygging av eksisterende boligbygg inneholder statistikken antall boliger etter ombyggingen uten fratrekk for antallet boliger som var der før ombyggingen.

Full tittel

Boligbygging etter byggtype fra matrikkelen (G)

Identifikasjonsnummer

PBE001-Boligbygging-etter-geografi-og-byggeformaal

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-12-04

Datakilde

Matrikkelen i Oslo, Plan og bygningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.