Median totalpris, median kvadratmeter og gjennomsnittlig antall soverom på omsatte boliger 2018 -> (D)

Definisjoner

Median: Prisen på boligen som er midt i rekken hvis salgene sorteres etter pris.
Totalpris = salgspris + fellesgjeld.

Omsatte boliger inkluderer:
1. Alle salg via FINN.no, og
2. Alle salg via grunnboken som:
- står oppført som et fritt salg (i motsetning til arv e.l.)
- hvor kjøper og selger ikke er samme person
- salget er fullstendig (100% av eiendommen er solgt)
- det er kun en enhet som er solgt (ikke en boligblokk e.l.)

Boligtype:
Blokkleielighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)
Småhus, annet (eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og annet)

Full tittel

Median totalpris, median kvadratmeter og gjennomsnittlig antall soverom på omsatte boliger 2018 -> (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-totalpris

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-10-26

Datakilde

Virdi AS, www.virdi.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.