Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall kvadratmeter på omsatte boliger 2018 -> (D)

Definisjoner

Omsatte boliger inkluderer:
1. Alle salg via FINN.no, og
2. Alle salg via grunnboken som:
- står oppført som et fritt salg (i motsetning til arv e.l.)
- hvor kjøper og selger ikke er samme person
- salget er fullstendig (100% av eiendommen er solgt)
- det er kun en enhet som er solgt (ikke en boligblokk e.l.)

Salg uten oppgitt P-rom, er utelatt.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
Pris er kjøpesummen oppgitt i kjøpekontrakten. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.
Arealbegrepet som benyttes i statistikken er P-ROM. P-ROM måles som bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.

Boligtype:
Blokkleielighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)
Småhus, annet (eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og annet)

Full tittel

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall kvadratmeter på omsatte boliger 2018 -> (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-omsatteboliger-kvadratmeterpris-Virdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-10-26

Notater

Om sammenligbarhet mot tidligere publiserte boligpriser:

Kvadratmeterpriser i tabellen kan i hovedsak regnes som sammenlignbar med kvadramterpriser fra tabellen "Kvadratmeterpris på omsatte boliger 2004-2019" som er tilgjengelig under "Avsluttede tiddsserier", men med visse forbehold.
I tabellen "Kvadratmeterpris på omsatte boliger 2004-2019", som har SSB som kilde, bygger datagrunnlaget på salg via finn.no. I denne tabellen derimot, som har virdi.no som kilde, er også salg via finn.no en del av grunnlag, men i tillegg er det supplert med en rekke salg via grunnboken (se "definisjoner" ovenfor). Dette gjør at de to tabellene ikke har identisk datagrunnlag. Dette gjør at "Kvadratmeterpris på omsatte boliger 2018 -> (D)" har gjennomgående flere omsatte boliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i de to tabellene for de to overlappende årene, 2018 og 2019, er derfor ikke identiske. Avvikene er imidlertid små og går i begge retninger.

Datakilde

Virdi AS, www.virdi.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.