Døde etter kjønn og alder (B)

Definisjoner

Tabellen viser antallet i løpet av året.
For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er færre enn 3 observasjoner, dvs. at tabellceller med 1 og 2 observasjoner er endret til enten 0 eller 3. Noe aldersgrupper kan dermed vises med 0 døde på grunn av dette.

Full tittel

Døde etter kjønn og alder (B)

Identifikasjonsnummer

D01-Dode-etter-bydel-kjonn-alder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-27

Notater

For å lese mer om utviklingen i antallet døde i Oslo, se Oslostatistikken nettsider om "Folkemengde og endringer": https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/
eller på nettsiden til SSB: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/dode

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.